Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti CALVI s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 4649/20, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 25434675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18232 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení), zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název a sídlo společnosti

 • IČO, DIČ

 • bankovní spojení a číslo účtu

 • e-mail

 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název a sídlo společnosti, bankovní spojení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem smluvního plnění (dodání zboží) a zasílání obchodních nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: CALVI s.r.o., Svatopluka Čecha 4649/20, 466 02 Jablonec nad Nisou, e-mail: calvi@calvi.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem v elektronické a listinné podobě, Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru: Dateko Pelhřimov a Minion Interaktiv s.r.o., SW Proservis s.r.o.

 2. Služby dalších poskytovatelů zpracovatelských softwarů osobních údajů společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.